Privacyverklaring iToday B.V.

1 januari 2021

Uw privacy is voor iToday B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In de privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van iToday B.V. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

iToday B.V., gevestigd aan Stationsplein 91 te ’s-Hertogenbosch, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met iToday  B.V.

Sollicitaties

Als u via deze website per e-mail solliciteert en/of reageert op specifieke vacatures verwerken wij uw gegevens. Gegevens die u zelf aan ons verstrekt in een motivatiebrief, CV en/of andere documenten zoals contactgegevens, foto, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, opleidingsgegevens, werkervaring, nevenactiviteiten, vaardigheden en hobby's verwerken wij in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant voor een functie bij iToday B.V. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw sollicitatie of aanmelding te behandelen en daarover met u te communiceren. Tevens worden deze gegevens bewaard voor de afhandeling van de eventueel door de sollicitant gemaakte onkosten, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging, de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor iToday B.V.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leidinggeven aan de werving- en selectieactiviteiten binnen iToday B.V. of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. iToday B.V. zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

iToday B.V. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft dan worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; i...@. Indien de sollicitant geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de afgewezen sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard in het personeelsdossier van de sollicitant.

Vragen/ e-mailsturen door share-button

Verder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via de mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij gebruiken dan de door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens en communicatie met ons. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. De verwerking van de persoonsgegevens voor beantwoording van uw vragen is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het belang om eventuele sollicitanten te informeren over de sollicitatieprocedure en/of de vacatures.

Naam, e-mailadres en een eventueel telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van uw vragen.

Technische redenen, zoals optimalisatie van de website

Tot slot worden er automatisch persoonsgegevens verwerkt voor het technische en functionele beheer van onze website en om makkelijk gebruik van onze website mogelijk te maken. Voor dit doel verwerken wij bijvoorbeeld uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de eventuele gebruikersnaam, de internetbrowser die u gebruikt, de voorafgaande website die u bezocht heeft, demografische informatie en de tijd en duur van uw bezoek aan onze website. Hiervoor gebruiken wij cookies. Lees de nadere informatie over ons gebruik van cookies hieronder.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. U kunt uw keuze op ieder gewenst tijdstip wijzigen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

Wij zullen de gegevens die door ons door middel van cookies zijn verzameld vertrouwelijk behandelen.

Analytische cookies

Met uw toestemming gebruiken wij analytische cookies. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

 • Google Analytics

Voor analytische cookies maken wij gebruik van Google Analytics. Daarvoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd voordat het naar Google wordt verzonden. We hebben de functie ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en maken geen gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de cookies van Google Analytics."

 • Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen) klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat een het IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'over Hotjar' op de ondersteuningssite van Hotjar.

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij om advertenties beschikbaar te stellen cookies van LinkedIn Insight Tag. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

 • LinkedIn Insight

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. Met behulp van de LinkedIn Insight Tag kunnen we campagnerapportages opstellen en zo inzichten verkrijgen over de bezoekers die op onze website komen via campagnes die we op LinkedIn hebben lopen. LinkedIn kan deze informatie aan derden verschaffen indien LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens LinkedIn verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen metagegevens worden verzameld, zoals informatie over IP-adressen, tijdstempel en gebeurtenissen (bijvoorbeeld paginaweergaven). Alle gegevens worden versleuteld. De LinkedIn-browsercookie wordt opgeslagen in de browser van een gebruiker totdat de gebruiker de cookie verwijdert of de cookie is verlopen (de cookie verloopt zes maanden na de laatste keer dat de Insight Tag in de browser van de gebruiker is geladen). 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met LinkedIn.

De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn en voor zes maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring LinkedIn Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Beveiliging

We zijn toegewijd aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig herzien worden.

Rechten over persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen via i...@

Klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ‚Äč‚Äčklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

iToday B.V.
Stationsplein 91
(1e verdieping, Sémaphore gebouw)
5211 BM 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 704 02 29
i...@

Aanpassen Privacy- en cookiesverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookiesverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

iToday