Banking Intelligence: De overtreffende trap van BI

15 november 2018
5 min. lezen
Door Phong Bui

Welke Nederlandse banken kent u van naam? Een stuk of zeven? Of misschien wel tien? Dan onderschat u de huidige situatie schromelijk. Er zijn in Nederland meer dan vijfenzeventig banken actief! Echte banken. Instellingen die een bankvergunning hebben en die ook in de praktijk gebruiken.

De Brexit en de bank

Een van oorsprong buitenlandse bank heeft sinds kort ook in Nederland een vergunning gekregen. Hier staat dan ook het hoofdkantoor en in diverse andere Europese landen heeft de bank nevenvestigingen. De bank is in drie jaar tijd spectaculair gegroeid van ca. 20 tot nu ca. 250 medewerkers. De directe aanleiding daarvoor is de Brexit. In verband daarmee heeft men besloten de bank te vestigen in Amsterdam.

Nieuws

Amsterdam

War on talent - forse uitdagingen

De huisvesting van het hoofdkantoor en de uitbreiding van de bankactiviteiten brachten forse uitdagingen met zich mee. Het management stond voor de opgave om in korte tijd heel veel nieuwe medewerkers te vinden. En zodra die waren aangenomen moesten ze ook ergens kunnen werken; een verhuizing was noodzakelijk. Tegelijkertijd werden er allerlei nieuwe eisen gesteld aan de ICT. Onder meer omdat een bankvergunning extra strenge regels stelt aan rapportages voor De Nederlandse Bank (DNB).

Met de handen in het haar - IFRS 9

Zo kreeg de bank te maken met de IFRS: de International Financial Reporting Standard. Eén onderdeel daarvan is de IFRS 9. Dat is een standaard voor het voorspellen van de risico's die je loopt, als je geld uitleent. "Krijg ik mijn geld nog terug? En krijg ik de afgesproken rente? Hoe groot is de kans dat de schuldenaar niets meer kan terugbetalen"? De Expected Credit Loss (ECL), dat is waar IFRS 9 een antwoord op wil geven door verplichte standaardprocedures en -rekenmethodes. Als bank moet je de IFRS toepassen en moet je onder andere de ECL maandelijks rapporteren aan DNB.

De IFRS 9 is in werking getreden vanaf januari 2018. De bank heeft daarom al in 2017 een team ICT-experts met financiële kennis ingehuurd. Die zijn voortvarend aan het werk gegaan om hun systemen daarop in te richten. Maar na enkele maanden viel een van de teamleden uit. Een door de wol geverfde ontwikkelaar waar het team zwaar op leunde. De bank zat met de handen in het haar. Wat nu te doen?

Hulp uit onverwachte hoek - iToday biedt dé oplossing voor …

Als resultaat van een flinke zoektocht vond de bank een oplossing voor dit urgente probleem: een uiterst gedreven ontwikkelaar met ervaring in de financiële wereld die ook nog beschikbaar was. Phong Bui, werkzaam bij iToday in 's-Hertogenbosch, kwam het team ICT-experts versterken in juli 2018. Hij kreeg de opdracht om alle openstaande problemen met de maandrapportages voor DNB te fixen. En dan wel binnen tien dagen na de afloop van elke maand! Wat voor problemen waren dat dan?

… serieuze problemen

Het hoofdkantoor Amsterdam is verantwoordelijk voor het samenstellen van de IFRS 9 maandrapportages. Maar dat dan wel voor het hele Europese werkgebied. Daarom wil Amsterdam elke maand tijdig alle benodigde data hebben van de nevenvestigingen. Data van de klanten en van alle transacties met de uitstaande leningen. Die data worden door de nevenvestigingen keurig aangeleverd. Maar al snel constateert het IFRS-team op het hoofdkantoor dat er nog wel wat problemen mee zijn:
- niet alle vestigingen kunnen een complete set data leveren;
- de data die men wel kan leveren is niet volledig consistent over alle vestigingen heen.

Dat zijn serieuze problemen. Als door een gebrek aan goede data de bank niet tijdig IFRS-rapportages laat zien, zullen sancties en reputatieschade niet uitblijven. Als een bank dat op zijn beloop laat, brengt dat het voortbestaan ernstig in gevaar. De bank zet alles op alles om dat te voorkomen.

Hoe doet Phong Bui dat?

Phong steekt de handen uit de mouwen vanaf de eerste dag. Hij kijkt veel verder dan alleen de ontwikkelopdracht die hij krijgt. Hij doorgrondt het complete ICT-landschap van het hoofdkantoor én van de nevenvestigingen in twee maanden tijd. Dan neemt hij zelf het initiatief om oplossingen te bedenken voor alle data die onvolledig en/of niet consistent is. Deels door software-ontwikkeling en deels door de aanwezige tools beter te configureren. Een van de belangrijke tools is het Microsoft SSIS. Dat is een tool voor het ophalen van data en het transformeren en inladen van de data in een datawarehouse. Als de data daar eenmaal correct in staat, kunnen de IFRS-berekeningen worden uitgevoerd.

Al na drie maanden wist Phong met het team de belangrijkste problemen met de data op te lossen. Nu ontwikkelt en configureert hij niet alleen de software, maar treedt hij ook op als data analist, change manager en release manager. Tenslotte levert hij ook nog support aan de productieomgeving.

De resultaten

De bank is nu al in staat om betrouwbare IFRS-maandrapportages te maken. Men heeft nog verdere verbeteringen op het oog en daar wordt aan gewerkt, zodat per eind van dit jaar een structureel stabiele situatie is bereikt. Maar wat we in de praktijk vaak zien is hier ook aan de orde: zodra je als financiële instelling voldoet aan alle nieuwe – complexe – regels, bedenkt de overheid weer nieuwere – nóg complexere – regels. In dit geval gaat het om rapportagestandaarden die de Europese Centrale Bank (ECB) oplegt. De bank in Amsterdam stelt zich ten doel om aan het eind van dit jaar ook aan díe nieuwe standaarden te voldoen.

Het IFRS-team en diverse ICT-experts zijn alweer enthousiast aan de slag met de opgave van de ECB. Het moge duidelijk zijn dat Phong Bui namens iToday de centrale ICT-spil is en blijft van de behaalde successen.

Labels: Klantcase
iToday